17 mei 2013

Het NIOD dreigt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gedwongen te worden op te gaan in een mega-instelling, het Humanities Centre. Aan de bezwaren die de directie van het NIOD het afgelopen jaar hiertegen heeft geuit is geen enkel gehoor gegeven. Het NIOD zoekt nu de openbaarheid om de belangrijkste bezwaren tegen het voorgenomen besluit van de KNAW voor het voetlicht te brengen:

  • Het NIOD wordt opgesplitst en op twee verschillende locaties ondergebracht. De zelfstandigheid van het instituut met internationaal gerenommeerde onderzoek expertise en documentatie op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en genociden zal zo verdwijnen.
  • De publieksfunctie van het NIOD wordt uitgehold. Het NIOD is een instelling met een eigen gezicht. Het draagt bij aan de vernieuwing van het historisch onderzoek en staat midden in de samenleving. Het vervult een maatschappelijke en sociale taak, die onder meer is gericht op de vragen van en over oorlogsgetroffenen, en vragen van hun nabestaanden.

Kortom, de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het NIOD moeten behouden blijven. Voor een adhesiebetuiging, of steunverklaring, doe ik graag een beroep op u.

Ik zou het op prijs stellen als u, al of niet namens uw organisatie, uw adhesie zou willen betuigen door een bericht met als onderwerp ‘Ja ik steun het NIOD’ te sturen aan info@niod.knaw.nl of te klikken op deze link.

Toevoeging op het bovenstaande:

Inmiddels is er sprake van constructief overleg met het bestuur van de KNAW dat hopelijk spoedig tot een goede oplossing leidt.  Evengoed kunt u uw adhesiebetuiging blijven sturen naar info@niod.knaw.nl

Met vriendelijke groet,

Marjan Schwegman
Directeur NIOD

Voor meer informatie over de plannen van de KNAW en de reactie van het NIOD: lees hier het persbericht