Geassocieerd onderzoek

Een biografie over de SS'er Hanns Albin Rauter (1895-1949), ook wel de 'gier uit de Alpen' genoemd.

De invloed van de televisie in de weergave van het dekolonisatie proces van Nederlands-Indië.

Onderzoek naar Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Project over de Duitse zakenman Richard Fiebig (1899-1983) dat resulteert in een monografie.  

Studie naar grensincidenten en lokale reacties op de politieke spanningen bij de Duits-Nederlandse grens.

Promotieonderzoek naar de Jodenvervolging in de grote Noord-Brabantse steden.

Dit onderzoek richt zich op de 2.000 kinderen die voor WOII naar Nederland vluchtten.

Hoe keken de Duitse Joden die naar Nederland vluchtten naar hun toevluchtsland?