Geassocieerd onderzoek

Een biografie over de SS'er Hanns Albin Rauter (1895-1949), ook wel de 'gier uit de Alpen' genoemd.

De invloed van de televisie in de weergave van het dekolonisatie proces van Nederlands-Indië.

Onderzoek naar Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Project over de Duitse zakenman Richard Fiebig (1899-1983) dat resulteert in een monografie.  

Studie naar grensincidenten en lokale reacties op de politieke spanningen bij de Duits-Nederlandse grens.

Promotieonderzoek naar de Jodenvervolging in de grote Noord-Brabantse steden.

Dit onderzoek richt zich op de 2.000 kinderen die voor WOII naar Nederland vluchtten.

Wat is er sinds de sluiting gebeurd met het voormalige vernietigingskamp Sobibor?

Hoe keken de Duitse Joden die naar Nederland vluchtten naar hun toevluchtsland?