2 May 2013

Wat zouden vader Jaap (1912-1993) en zoon Ischa (1943-1995) Meijer ervan gezegd hebben dat in deze maand mei van het jaar 2013 maar liefst twee boeken verschijnen in de schoot van de familie Meijer? Op 2 mei Een blik Jodenkoeken (Prometheus) van Jessica Meijer, dochter van Ischa en kleindochter van Jaap, – op 28 mei, de novelle Hannah heet ik – Hannah Cohen (Amphora Books) van Mirjam Meijer, dochter van Jaap, zus van Ischa en tante van Jessica.

Voorlopig schijnen de vrouwen in de familie het heft overgenomen te hebben. Anders dan hun moeder, respectievelijk oma, Liesje Voet, typen ze geen manuscripten van hun echtgenoot uit – ze schrijven die manuscripten zelf.

Van beide boeken zal het eerste exemplaar in ontvangst worden genomen door historica en NIOD-onderzoeker Evelien Gans. Zij publiceerde het eerste deel van de dubbelbiografie over Jaap en Ischa Meijer: Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956 (Amsterdam: Bert Bakker 2008). Gans schrijft over het leven en werk van deze non-conformistische, creatieve en bijzonder lastige joodse vader en zoon die, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen genres, reflecteerden op de joodse geschiedenis en cultuur en daar zelf ook onderdeel van vormen.

Datgene waarover ze schreven en dat wat ze belichamen verkeert in een voortdurende beweging en dat geldt ook voor hun familiegeschiedenis. Die vertakt zich nu verder in de publicaties van Jessica Meijer en Mirjam Meijer die opnieuw ieder op haar eigen wijze, in haar eigen genre, vorm en inhoud geven aan de eigen geschiedenis en die van hun familie. En de biograaf doet daar weer het hare mee.

  • Op 19 november 2003 interviewde Evelien Gans de toen achttienjarige Jessica Meijer; op 2 mei 2013 gaat Gans in op Jessica Meijers houding tegenover haar familiegeschiedenis toen en nu.
  • Op 28 mei zal Evelien Gans een korte inleiding houden met als titel: ‘Fictie? Feit? Het (auto)biografisch spoor in joodse familieliteratuur’