1 July 2016

NIOD en UvA-promovendus Ingrid de Zwarte heeft een Prins Bernhard Cultuurfondsbeurs (met dank aan het Banning de Jong fonds) en Jo Kolk Studiebeurs toegekend gekregen ten behoeve van een Visiting Scholar-positie aan Columbia University in New York in de herfst van 2016.

Voor haar promotieonderzoek ‘De Hongerwinter Herzien’ zal De Zwarte van september tot december 2016 aan de afdeling Epidemiologie van Columbia University onderzoek doen naar sterfte en overlevingskansen tijdens de Hongerwinter. Daarnaast gaat ze in Washington D.C. archiefonderzoek doen naar geallieerde hulpverlening aan Nederland in 1945.

Op donderdag 7 juli is de officiële uitreiking van de Prins Bernhard Young Talent Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam.