5 juni 1945

Duitsland opgedeeld in vier zones

De winnaars van de Tweede Wereldoorlog  - Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten – ondertekenden op 5 juni 1945 de Verklaring van Berlijn. In dit verdrag stond dat Duitsland en Berlijn zou worden opgedeeld in vier zones. Ook installeerden de geallieerden een controleraad.

vlnr. Montgomey (Groot-Brittannie), Eisenhower (V.S.), Sjoekof (Sovjet-Unie) en De Lâtre de Tassigny (Frankrijk) vlak voor het ondertekenen van de Verklaring van Berlijn.
vlnr. Montgomey (Groot-Brittannie), Eisenhower (V.S.), Sjoekof (Sovjet-Unie) en De Lâtre de Tassigny (Frankrijk) vlak voor het ondertekenen van de Verklaring van Berlijn.

De partijen hoopten hiermee de  politieke macht van Nazi-Duitsland te breken. De geallieerden hadden zo controle over het politieke, economische en culturele leven totdat Duitsland weer op eigen benen kon staan.

Hoofdpunten voor de naoorlogse politiek in Duitsland waren de denazificatie, democratisering, demilitarisering en decentralisering.

De geallieerde controleraad was een overkoepelend overlegorgaan tussen de vier landen. De controleraad was niet erg succesvol, omdat de landen in hun zone allemaal absolute en onafhankelijke macht hadden.

De relatie tussen de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië enerzijds  en de Sovjet-Unie anderzijds bekoelde al snel. In mei 1949 werd de Bundesrepublik Deutschland  (BDR) en een paar maanden later de Deutsche Demokratische Republik  (DDR) uitgeroepen. Hiermee kwam een einde aan de directe geallieerde bezetting.