4 februari 1944

‘Grote Drie’ praten in Jalta over toekomst Europa

De wereldleiders Franklin Roosevelt (Verenigde Staten), Jozef Stalin (Sovjet-Unie) en Winston Churchill (Groot-Brittannië) reisden op 4 februari 1945 af naar de badplaats Jalta op de Krim. Tijdens de conferentie van Jalta, die tot 11 februari duurde, bespraken ze de toekomst van Europa.

Churchill, Roosevelt en Stalin in Jalta (foto: The National Archives UK)

De geallieerden maakten tijdens de besprekingen onder andere afspraken over de verdeling van Duitsland na de capitulatie van Nazi-Duitsland. Het land zou in bezettingszones worden opgedeeld, maar hoe precies was nog niet duidelijk.

Ook besloten de wereldleiders in het Livadiapaleis dat in april 1945 in San Francisco de Verenigde Naties zouden worden opgericht.  Daarnaast ging de Sovjet-Unie de andere geallieerde partijen helpen in de strijd tegen de Duitse bondgenoot Japan.

Een ander punt op de agenda was de grensverdeling van de Oost-Europese landen. Over Polen ontstond veel discussie. Waar moesten de grenzen van dit land precies komen? De drie mannen schoven uiteindelijk Polen een stukje naar het westen. De Sovjet-Unie kreeg extra grondgebied en Duitsland moest land inleveren.

In augustus 1945 zouden de leiders in Potsdam weer bijeenkomen om verdere afspraken te maken.