15 augustus 1945

Japan capituleert

Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest toen miljoenen Japanners op 15 augustus 1945 om 12.00 uur voor het eerst de stem van hun keizer Hirohito hoorde. De mededeling van de keizer was voor de Japanse bevolking misschien nog wel verbazingwekkender. De haast goddelijk geachte Hirohito verklaarde dat Japan akkoord ging met de Verklaring van Potsdam; een onvoorwaardelijke overgave van het keizerrijk.

Japanse delegatie tijdens de officiële overgave aan boord van het Amerikaanse schip Missouri
Japanse delegatie tijdens de officiële overgave aan boord van het Amerikaanse schip Missouri

Na de twee atoomaanvallen op 6 augustus en 9 augustus en nadat de Sovjet-Unie (ondanks het non-agressiepact tussen Japan en de USSR) Mantsjoerije was binnengevallen, ontstond er een discussie in de Japanse legerleiding: capituleren of doorvechten tot de dood.

Op 14 augustus kwam keizer Hirohito tussen beide partijen en drong hijzelf aan op volledige overgave. Dezelfde dag nam hij op een grammofoonplaat zijn historische verklaring op. Conservatieve legeraanvoerders probeerden dezelfde avond nog de plaat te vernietigen, maar dat mislukte.

Op 2 september stond de overgave zwart op wit. Aan boord van het Amerikaanse slagschip Missouri tekende de Minister van Buitenlandse Zaken Shigemitsu Mamoru en generaal Umezu Yoshijiro de onvoorwaardelijke overgave.