5 mei 1945

Nederland bevrijd

Met de capitulatie van het Duitse leger in Noordwest-Europa kwam er op 5 mei 1945 een einde aan de Duitse bezetting in Nederland.

Feest na de bevrijding

In september 1944 was het zuiden van Nederland al bevrijd. De bezetting voor de rest Nederland duurde nog tot mei 5 1945. Op 8 mei eindigde de oorlog in heel Europa. De oorlog in Azië zou nog een paar maanden voortduren.

Op 5 mei hield koningin Wilhelmina op Radio Herrijzend Nederland een toespraak, waarin ze niet alleen alle bondgenoten, het verzet en de strijdkrachten bedankte, maar ook de blijdschap over de hernieuwde vrijheid benadrukte: ''Eindelijk zijn wij weer baas op eigen erf en aan eigen haard.”

Na de bevrijding bod de regering Gerbrandy zijn ontslag aan. Het Militair Gezag was aangesteld door de Nederlandse regering in ballingschap als gezaghebber in de overgangsperiode na de bevrijding. Willem Schermerhorn kreeg samen met Willem Drees van de koningin de opdracht een ’kabinet voor herstel en vernieuwing’ te vormen. Op 25 juni trad het nieuwe kabinet Schermerhorn-Drees aan.