1 juli 1944

Start Bretton Woods-conferentie

In de eerste weken van juli 1944 kwamen de afgevaardigden van 44 landen bijeen in de Amerikaanse plaats Bretton Woods voor een internationale monetaire conferentie. Tijdens deze conferentie praatten de vertegenwoordigers over de inrichting van de internationale economie na de Tweede Wereldoorlog. Aanwezig waren onder andere de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en de Britse econoom John Maynard Keynes.

Amerikaanse afgevaardigde en econoom Harry Dexter White in gesprek met de Britse econoom John Maynard Keynes (1946) (Wikipedia)

Het resultaat van de conferentie was een financieel-economisch akkoord. Dit akkoord omvatte de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen ten opzichte van de dollar en een koppeling van die munt aan de waarde van goud. De dollar werd hierdoor de belangrijkste munt ter wereld.

Het akkoord voorzag ook in de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de oprichting van de Wereldbank. Deze bank leverde een cruciale bijdrage aan een snelle wederopbouw in West Europa na de Tweede Wereldoorlog, door leningen te verstrekken en te investeren in verschillende projecten. Frankrijk was het eerste land dat financiële ondersteuning ontving van de Wereldbank.