28 oktober 1944

Wapenstilstand tussen Bulgarije en de Sovjet-Unie

Bulgarije tekende op 28 oktober 1944 een wapenstilstandsverdrag met de Sovjet-Unie. Hierdoor verloor Nazi-Duitsland een bondgenoot en vergrootte de Sovjet-Unie zijn invloedssfeer in Oost-Europa.

Koning Boris III praat met een vrouw
Koning Boris III praat met een vrouw

Koning Boris III reisde eind 1940 af naar Berlijn. Daar sprak de Bulgaarse koning met Hitler af dat Bulgarije zich zou aansluiten bij de asmogendheden. Het land verklaarde de oorlog aan meerdere Europese landen, maar niet aan de Sovjet-Unie. Zo weigerde Bulgarije het verzoek van Duitsland om militairen te sturen naar het Russische oostfront.

In augustus 1943 overleed Boris III plotseling en besteeg zijn nog minderjarige zoon Simeon II de troon. De machtsbasis van de fascisten wankelde en het (communistisch) verzet groeide. In september 1944 vielen Sovjetsoldaten het land binnen. Op 28 oktober 1944 tekende de Bulgaarse regering een wapenstilstandsverdrag met de Sovjet-Unie. De macht van de communisten in het land werd hierdoor groter. In 1946 zetten de communisten de koning af.