Datum: 
23 februari 2018 - 24 februari 2018
Locatie: 
Uva

Openbare verdediging proefschrift “The Hunger Winter: Fighting Famine in the Occupied Netherlands, 1944-45” door Ingrid de Zwarte.

Omslag proefschrift Ingrid de Zwarte

Op vrijdag 23 februari verdedigt NIOD-onderzoeker Ingrid de Zwarte aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift getiteld: “The Hunger Winter: Fighting Famine in the Occupied Netherlands, 1944-45”.

Historisch onderzoek naar de Hongerwinter van 1944-1945 richt zich doorgaans op de rol van de staat en die van individuen. Historici namen tot dusver aan dat de Hongerwinter een periode was van vergaande sociale desintegratie, waarbij honger de meeste uitingen van solidariteit en gemeenschapszin onmogelijk maakte. Ingrid de Zwarte stelt in haar onderzoek dat deze benadering van de voedselvoorziening cruciale vormen van maatschappelijke veerkracht over het hoofd heeft gezien – handelingen die een doorslaggevende rol speelden in het verloop en de impact van de hongersnood. In haar studie neemt De Zwarte een breed scala aan maatschappelijke reacties in beschouwing, waarbij zowel staatsinstituties (inclusief de Duitse bezetter), individuele huishoudens als collectieve gemeenschappen de revue passeren. Zo schetst ze een complexer en inclusiever beeld van de sociaalpolitieke context waarin de hongersnood ontstond en werd bestreden.

Voor haar onderzoek naar de aard en betekenis van de Hongerwinter bezocht De Zwarte lokale en nationale archieven in Nederland, maar deed ze ook uitgebreid onderzoek in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Nederlandstalige versie van het proefschrift zal in het voorjaar van 2019 als handelseditie verschijnen bij uitgeverij Prometheus.

 

Adres en tijdstip: Aula der Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam. Aanmelden kan via: promotie.ingriddezwarte@gmail.com.

Foto: omslag proefschrift Ingrid de Zwarte. Bron illustratie: Collectie Nederlands Fotomuseum, inv.nr. 5822 ã Cas Oorthuys