Het zal niemand verbazen, maar wie bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies werkt, leest veel over Duitsland, de Tweede Wereldoorlog en de aanloop en de nasleep van deze oorlog. Rondom het boekenweekthema ‘Duitsland’ lichten medewerkers van het NIOD deze week boeken uit die op een bijzondere manier inkijk geven in het leven van (onderdrukte) Duitsers tijdens deze donkere periode uit de geschiedenis van ons buurland.