30 april 2021

Het NIOD roept jonge onderzoekers uit Nederland en elders op mee te dingen voor een junior fellowship van maximaal 2 maanden op het NIOD in het academisch jaar 2021/2022.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juni 2021.

Doel

Doel van de junior-fellowships is jonge onderzoekers in staat te stellen tot het doen van archief- of literatuuronderzoek op het NIOD of elders in Amsterdam/Nederland, een artikel of onderzoeksvoorstel te schrijven of anderszins samen te werken met onderzoekers en programma’s van het NIOD.

Wat biedt het NIOD?

 • verblijf en ingerichte werkplek op het NIOD gedurende twee maanden;
 • stipendium € 1250 per maand (max. 2 maanden)
 • tegemoetkoming in huisvesting van max. € 1000 per maand voor kandidaten van buiten Nederland 

Voor wie is het fellowship bedoeld?

Voor deze Junior-fellowships komen in aanmerking:

 • promovendi;
 • jonge onderzoekers die korter dan. 4 jaar daarvoor gepromoveerd zijn

Inhoudelijke eisen

Kandidaten moeten werkzaam zijn op het terrein van het NIOD onderzoek, en kunnen laten zien dat hun verblijf bijdraagt aan hun onderzoek resp. ontwikkeling.

Wat we verwachten we van fellows?

 • een concreet eindproduct;
 • actieve participatie in instituut, onder meer door het geven van een lezing voor collega’s;
 • publiek optreden met donateurs;
 • bruikbaar inhoudelijk portret voor de website

Aanvragen

Voor een aanvraag is in eerste instantie nodig:

 • motivatiebrief van max. 400 woorden
 • cv
 • voorlopig werkplan

Het bestuur van het NIOD Fonds besluit over de toekenning op advies van een gezamenlijke commissie van NIOD en NIOD Fonds.

Aanvragen digitaal indienen voor 1 juni 2021 naar fonds@niod.knaw.nl.