De beide delen van de correspondentie van Rost van Tonningen kunt u downloaden als PDF-bestand.

  • Vanwege auteursrechtelijke beperkingen zijn de foto's en afbeeldingen uit de digitale bestanden verwijderd. Ook blanco pagina's zijn niet gedigitaliseerd. Als gevolg hiervan kunnen er dus lacunes in de paginanummering voorkomen.
  • De PDFs kunnen worden doorzocht met de zoekfunctie in de Acrobat Reader of andere PDF-readers. De automatisch gegenereerde machineleesbare tekst (OCR) die dit mogelijk maakt, kan mogelijk fouten bevatten.

De correspondentie van Mr. M. M. Rost van Tonningen deel 1 1921- mei 1942 (Den Haag 1967). Ingeleid door E. Fraenkel-Verkade in samenwerking met A.J. van der Leeuw.

De correspondentie van Mr. M. M. Rost van Tonningen deel 2 mei 1942- mei 1945 (Zutphen 1993). Ingeleid door David Barnouw

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland-licentie.