Ingel. door Harry Paape, Gerrold van der Stroom en David Barnouw met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium opgesteld door H.J.J. Hardy; tekstverzorging: David Barnouw en Gerrold van der Stroom. Van deze editie verschenen vertalingen in het Duits, Engels, Frans, Japans en Italiaans.

Plaats van uitgave: 
Den Haag, Amsterdam
Uitgever: 
Staatsuitgeverij, Bert Bakker
Jaar van uitgave: 
1986