Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

De reging van Cambodja riep in 1997 de Verenigde Naties op om een tribunaal op te richten om de misdadigers tijdens hetKhmer Rouge-bewind te berechten. Dit tribunaal heet officieel the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea (ECCC), maar wordt ook wel het Khmer Rouge Tribunaal of het Cambodja Tribunaal genoemd. De Cambodjaanse overheid stond erop het Tribunaal in Cambodja te plaatsen en gebruik te maken van lokaal personeel en lokale rechters die samen werken met een internationale staf. Hoewel het tribunaal opgericht is door de Verenigde Naties en de Cambodjaanse overheid, staat het onafhankelijk van hen. Het is een Cambodjaans tribunaal maar het leeft internationale standaarden na.

Rechtszaken
Momenteel zijn er vier zaken voor de ECCC geweest of nog bezig:
Kaing Guek Eav alias Duch, hoofd van de S-21 gevangenis in Phnom Penh, is door het Hooggerechtshof in case 001 tot levenslang veroordeeld. De tweede zaak is opgedeeld in twee rechtszaken. Daarin stonden oorspronkelijk vier verdachten terecht, van wie Ieng Sary inmiddels is overleden en Ieng Thirith in te slechte gezondheid verkeerd om bij de rechtzaak aanwezig te zijn. De andere twee, Khieu Samphan en Chea Nuon, zijn schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en zij zijn veroordeeld tot levenslang. Een tweede deel aanklachten wordt nu behandeld. In zaak 003 worden twee verdachten onder wie Meas Muth berecht en zaak 004 heeft drie verdachten onder wie Im Chaem en Ao An.

Khmer Rouge verdachte Duch in de rechtbank, 26 July 2010. Bron: United Nations.