Genocide en het internationaal recht

Oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid... het internationaal recht kent vele soorten misdaden. Meer dan bij andere misdaden spitst de wereld haar oren wanneer de term genocide wordt gebruikt. Het gebruik van de term kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben.

In het  boek Axis Rule in Occupied Europe definieerde de Poolse advocaat Raphael Lemkin zijn in 1944 bedachte term genocide als ‘de vernietiging van een volk of een etnische groep […] een gecoördineerd plan met diverse acties die zijn gericht op de vernietiging van de essentiële fundamenten van het leven van nationale groepen, met als doel het uitroeien van deze groepen. Zo’n plan beoogt het doen verdwijnen van de politieke en sociale instituten, cultuur, taal, nationale gevoelens, godsdienst en het economische bestaansrecht van bevolkingsgroepen en de verwoesting van persoonlijke veiligheid, vrijheid, gezondheid, waardigheid en zelfs de levens van de individuen die tot de groep behoren. Genocide richt zich tegen bevolkingsgroepen als geheel en de betreffende actiesrichten zich tegen individuen; niet in hun individuele hoedanigheid, maar als lid van de bevolkingsgroep.’

Om het hele hoofdstuk te lezen, klik op onderstaand document.

Ratificatie van de Genocide Conventie, 14 oktober 1950
De Secretaris-Generaal van de VN richt zich tot de staf van het Rwanda-tribunaal, 27 februari 2009