De moord op een heel volk of een bevolkingsgroep wordt wel de grootste misdaad onder de misdaden genoemd. In het Engels: ‘the crime of all crimes’. Het grenzeloze massale geweld tegenover een groep weerloze burgers met het doel die groep te vernietigen roept onze verbijstering op. De realiteit is dat massaal geweld altijd deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis. Ook in de 20e en 21e eeuw kwamen vele episodes van massaal geweld voor, ondanks alle pretenties van de moderne beschaving.

De strijd tussen en tegen etnische groepen werd een belangrijk onderdeel van het sociale en politieke geweld in de twintigste eeuw. Steeds meer staten probeerden door etnische zuivering tot een nationale staat en eenheid te komen. In het verleden gold religie als een belangrijk motief bij het doden van burgers. Sinds de 19e eeuw kwamen er de factoren van natie en klasse bij. Ideologie bleek de drijvende kracht achter genocide in de moderne samenleving. De efficiëntie van bureaucratie en nieuwe technologische ontwikkelingen laten tenslotte zien dat geweld desastreuze, grootschalige en onherroepelijke  gevolgen kan hebben.

Om de hele inleiding te lezen, klik op onderstaand bestand.

Bestanden: 
Crematorium op concentratiekamp Struthof, Frankrijk