De Nederlandsche SS

In september 1940 richt Mussert onder grote druk van de Duitse bezetter de Nederlandsche SS op. De nieuwe formatie lijkt in alles op de Allgemeine SS. De bange vermoedens van de NSB-leider worden al snel bewaarheid; het nationalisme van de NSB wordt door de Nederlandse SS-ers zonder meer afgewezen. Nederland dient juist met andere Germaanse landen een Groot-Germaans Rijk te vormen, waarvan het Duitsland van Adolf Hitler vanzelfsprekend het middelpunt zal zijn. De Nederlandsche SS is formeel een onderdeel van de NSB en daarom gehoorzaamheid aan Mussert verschuldigd. In de praktijk is de organisatie echter vóór alles loyaal aan Hitler en Himmler. De Reichsführer SS en zijn vertegenwoordiger in Nederland, de Höhere SS und Polizeiführer Rauter, zien de Nederlandsche SS als hét middel om de NSB langzaam maar zeker in Groot-Germaanse richting te duwen. Mussert onderkent het gevaar, maar moest machteloos toekijken. De nieuwe formatie modelleert zich van meet af aan naar het Duitse voorbeeld. Voor opname gelden dezelfde eisen als die aan de Duitse SS worden gesteld: absolute gehoorzaamheid, bepaalde fysieke eisen en een onberispelijke ‘arische’ afstamming, teruggaande tot minstens 1800. Het NSB-lidmaatschap is niet verplicht. Het uniform van de Nederlandse SS’ers lijkt veel op het zwarte uniform van de Allgemeine SS.  Kleine afwijkingen moesten de verbondenheid van de Nederlandse zwarthemden met de NSB aangeven. In plaats van de hakenkruisband om de linkermouw is in een zwart-rode driehoek de wolfsangel aangebracht. Ook op de uniformpet is de wolfsangel bevestigd boven de doodskop Op de andere mouw zijn de SS-runetekens aangebracht. Onder het uniform wordt een zwart overhemd met dezelfde kleur das gedragen.

In de buurt van het plaatsje Ellecom heeft de Nederlandsche SS een eigen opleidingsinstituut, gevestigd op een prachtig landgoed: Avegoor. Sinds 1 mei 1941 wordt in deze lieflijke omgeving gewerkt aan de indoctrinatie en training van de Nederlandse SS-man. Avegoor is geen tussenetappe op weg naar het front. Het is de bedoeling om in cursussen van een aantal weken de SS’er nog meer vertrouwd te maken met het gedachtegoed van de organisatie waar hij deel van uitmaakt. De cursisten, die voor de duur van de opleiding in uniformen van de Waffen SS zijn gestoken, krijgen een harde opleiding. Daartoe behoren een para-militaire training en ideologische vorming. Aan het einde van de cursus moest iedere deelnemer doordrongen zijn van de noodzaak van een ‘soldateske levenshouding’.