De SS en Nederland

Ook in het bezette Nederland doet de SS zijn invloed nadrukkelijk gelden. Hanns Albin Rauter wordt op voordacht van de Reichsführer benoemd tot Generalkommissar für das Sicherheitswesen und der SS und SD. De SS, het Duitse en het Nederlandse politieapparaat ressorteren onder deze al snel gevreesde Oostenrijker. Rauter is verantwoordelijk voor het politiebewind dat tegen het eind van de oorlog uitloopt op ware terreur. Himmler volgt het Germaanse broedervolk tijdens de jaren 1940-1945 op de voet. Rauter schreef rapport na rapport en twee keer brengt de SS-chef zijn een officieel bezoek aan ons land. Op 17 mei 1942 leggen in Den Haag 800 Nederlandse SS‘ers in zijn aanwezigheid de eed af op Adolf Hitler. Bij deze gelegenheid draagt NSB-leider de Nederlandsche SS knarsetandend over aan de Reichsführer. De verhouding tussen Mussert en Himmler is voortdurend gespannen. Voor Mussert staat Himmler symbool voor die nationaalsocialisten die erop uit zijn, zijn geliefde vaderland onderdeel van het Derde Rijk te maken. Bij een bezoek van de SS-leider aan het hoofdkwartier van de NSB aan de Utrechtse Maliebaan is onder het oog van de camera van wederzijdse aversie niets te merken. Voor de buitenwereld moet de schijn worden opgehouden. Begin 1944 is Himmler terug in bezet Nederland. Hij brengt dan onder meer een bezoek aan de Reichsschule Valkenburg. In Duitsland zijn sinds 1933 naast de gangbare scholen voor middelbaar onderwijs nieuwe schooltypen tot stand gekomen: de Nationalpolitische Erziehungsanstalten(Napolas), waar jongeren in nationaalsocialistische sfeer en levenshouding worden opgevoed. In 1942 opent de bezetter ook in Nederland Napolas onder de naam Reichsschulen; één voor jongens in het in het Limburgse Valkenburg, de ander voor meisjes in Heythuysen bij Roermond. 

Mussert, Rauter en Van Geelkerken