Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de zuivering van het vrije beroep. Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog 5. ISBN 90-12-04219-4. 

Plaats van uitgave: 
Den Haag
Uitgever: 
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave: 
1983