Antisemitisme.nu

Deze site geeft informatie over antisemitisme in Nederland en het debat daarover. De site is opgebouwd uit drie niveaus: voorbeelden, stereotypen en literatuur.

www.antisemitisme.nu

Deze site wordt uitgebreid genoemd in de volgende stukken:

Kamerbrief beleidsreactie discriminatie en antisemitismeIn aanvulling op het onderzoek ‘Oorzaken en triggerfactoren antisemitisme’ en zijn brief met een eerste appreciatie hiervan die op 16 juni 2015 aan de Tweede Kamer is aangeboden, stuurt minister Asscher (SZW) nu het aanvullend verdiepend onderzoek met als titel ‘Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden’ inclusief zijn beleidsreactie. Een samenvatting van beide onderzoeken is als bijlage opgenomen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/28/kamerbrief-beleidsreactie-discriminatie-en-antisemitisme