Publications

This page contains our publications about antisemitism.

Remco Ensel

The Sound of Antisemitism (pdf) Conference paper, 2010.

Evelien Gans

Gans, Evelien "De Rijke Jood. De geschiedenis van een stereotype." De Groene Amsterdammer, December 16, 1987.
———. Gojse nijd & joods narcisme. De verhouding tussen Joden en niet-Joden in Nederland. Amsterdam: Arena, 1994.
———. "‘Vandaag hebben ze niets, maar morgen bezitten ze weer een tientje.' Antisemitische stereotypen in bevrijd Nederland " In Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen, edited by Conny Kristel, 313-353. Amsterdam: Bert Bakker, 2002.
——— "De almachtige jood. Hedendaags antisemitisme." Vrij Nederland, November 29, 2003. (See also the English version: ‘The omnipotent Jew. Antisemitism today.’ Engage Online, March 13, 2006.
———. "Gojse broodnijd. De strijd tussen joden en niet-joden rond de naoorlogse Winkelsluitingswet 1945-1951." In Met alle geweld. Botsingen en tegenstellingen in burgerlijk Nederland, edited by Conny Kristel, 195-213. Amsterdam: Balans, 2003.
———. "Netherlands in the Twentieth Century." In Antisemitism. A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, edited by Richard S. Levy, 498-500. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005.
——— "De jood als globaliseringproduct: de AEL cartoons." De Groene Amsterdammer, February 24, 2006.
———. "The Jew as a Globalisation Product. About Anti-Semitism today in Europe and Asia." In Legacy of Violence. Proceedings of the Dutch-Japanese workshop held at the Netherlands Institute for War Documentation, edited by Eveline Buchheim & Ralf Futselaar. Amsterdam: NIOD, 2006.
——— "Antisemitisme: evolutionair en multifunctioneel." Paper presented at Anne Frank Stichting Education Workshop. Amsterdam, October 2007.
———. "Hamas, hamas, alle Joden aan het gas." In Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren, edited by Madelon de Keizer & Marije Plomp, 213-224. Amsterdam: Bert Bakker, 2010.
——— "Iedereen een beetje slachtoffer, iedereen een beetje dader." De Groene Amsterdammer, January 27, 2010.
———. "Over gaskamers, joodse nazi's en neuzen." In Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage, edited by Peter R. Rodrigues & Jaap van Donselaar, 129-152. Amsterdam: Anne Frank Stichting & Amsterdam University Press, 2010.
——— "De strijd tegen het antisemitisme is verworden tot ideologie tegen moslims." NRC Handelsblad, January 8, 2011.
———. "Eigentlich waren doch alle ein bisschen Täter und Opfer…Nivellierungstendenzen und sekundärer Antisemitismus im Geschichtsbild des niederländischen Historikers Chris van der Heijden." In Täter und Tabu. Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten, edited by Nicole Immler, Matthias N. Lorenz & Joachim Umlauf, 33-48. Essen: Klartext, 2011.
Gans, Evelien & Joep Leerssen. "Jews." In Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey, edited by Manfred Beller & Joep Leerssen, 202-208. Amsterdam & New York: Rodopi, 2007.