Elly Touwen-Bouwsma (1948) is historisch antropoloog en promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de studie Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië (1988).

Tussen 1989 en 2013 is zij verbonden geweest aan het NIOD, eerst als hoofd Indische afdeling en vanaf 1996 als directeur Collecties en Diensten.

Zij publiceerde verscheidene artikelen over de Japanse bezettingspolitiek en de gevolgen daarvan voor minderheidsgroeperingen, zoals de Indische Nederlanders en de Chinezen. In 2010 verscheen haar studie Op zoek naar Grenzen over de toepassing en de uitvoering van de wetten voor oorlogsslachtoffers.

ProefschriftStaat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië (Kampen; 1988).

Nevenfuncties:

 • 2012 - 2013: voorzitter werkgroep verkenning collectiebeheer KNAW
 • 2007 - heden: vicevoorzitter Nederlands Auschwitz Comité

Vorige functies:

 • 2005 – 2010 Lid  Afstemmingsgroep voorlichtingsbeleid WOII van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII, Den Haag.
 • 2005 – 2010 Lid Stuurgroep Conservering i,o.(later Erfgoed van de Oorlog) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Eenheid Oorlogsgetroffenen en herinnering WOII, Den Haag.
 • 1996 – 2002 Secretaris Historical Program on the relations between Japan and the Netherlands, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
 • 1996 – 2002 Voorzitter Adviescommissie Dagboekenproject in het kader van het Historical Program on the relations between Japan and the Netherlands, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
 • 1996 – 2004 Lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, dagelijks bestuur Stichting Mondelinge Geschiedenis, Leiden.
 • 1999 – 2005 Lid  Nationale Task Force Werkgroep ten behoeve van activiteiten en taken die voortvloeien uit de deelname van Nederland aan de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Ministerie van Volksgezondheid, Welziin en Sport, Den Haag.
 • 1999 – 2002 Lid Werkgroep Digitalisering, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
 • 1999 – 2002 Lid Platform Asia Collections, International Institute for Asian Studies, Leiden.
 • 1999 – 2007 Lid bestuur Verzetsmuseum Amsterdam
 • 2000 – 2003 Lid Technische Commissie Indische Tegoeden, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag.
 • 2001 – 2004 Voorzitter wetenschapscommissie International Institute for Asian Studies, Leiden.
 • 2002 – 2009  Lid van de Stuurgroep van het Onderzoeksprogramma Van Indië tot Indonesië. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
 • 2002 – 2009 Voorzitter begeleidingsadviescommissie ten behoeve van het onderzoek naar Schade en Rechtsherstel en de Back-pay kwestie in het kader van het onderzoeksprogramma Van Indië tot Indonesië. Nederlands instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
 • 2002 – 2009 Voorzitter Commissie van Advies in het kader van het onderzoeksprogramma Van Indië tot Indonesië. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam.
 • 1998 – 2000 Lid Begeleidingscommissie Indische Tegoeden, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag.
 • 1997 – 2000 Lid wetenschapscommissie International Institute for Asian Studies, Leiden.
 • 1996 – 2000 Lid bestuur Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden.
 • 1992 – 1998 Plaatsvervangend lid van de Raadskamer Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers, Pensioen- en Uitkeringsraad, Leiden.
 • 1992 – 1998 Plaatsvervangend lid van de Raadskamer Wet Uitkering Burgeroorlogsgetroffenen, Pensioen- en Uitkeringsraad, Leiden.
 • 1992 – 1994 Secretaris van de Werkgemeenschap Zuidoost-Azië, Amsterdam.
 • 1988 – 1990 Voorzitter van de Werkgroep Indonesische Vrouwenstudies, Leiden.