Onderzoek naar de positie van collaborateurs in de naoorlogse Nederlandse samenleving.