Over de bezettingstijd is veel gediscussieerd over wie ‘goed’ waren en wie ‘fout’, en, meer recent, over welke grijstinten er bestonden. Met het onderzoeksprogramma Erfenissen van Collaboratie is voor een andere benadering gekozen: voor het eerst hebben onderzoekers de positie van voormalig ‘fout’ Nederland en België in de naoorlogse samenleving in kaart gebracht.  In deze special worden een paar onderwerpen uit het onderzoek uitgelicht.