Het Expertisecentrum Restitutie verricht feitenonderzoek in het kader van claims en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van roof en restitutie.

Het Expertisecentrum Restitutie verricht onafhankelijk feitenonderzoek ten behoeve van individuele restitutieverzoeken. De Restitutiecommissie kan het Expertisecentrum vragen om feitenonderzoek te verrichten. Ook kunnen twee partijen die met elkaar naar een oplossing zoeken voor een restitutieverzoek, gezamenlijk om een onafhankelijk feitenonderzoek door het Expertisecentrum vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/restitutiebeleid.

Daarnaast verricht het Expertisecentrum wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de geschiedenis en actualiteit van kunstroof en restitutie, in het bijzonder met betrekking tot het naziregime. Het centrum bevordert de aandacht voor dit veld door middel van publicaties, conferenties en andere activiteiten, ook binnen het hoger onderwijs.