Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is op 8 mei 1945 opgericht om met behulp van onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. In de decennia die volgden heeft het instituut zich ontwikkeld tot het kenniscentrum over de uitwerking van oorlog, Holocaust en andere genociden op het individu en de maatschappij.