Het streven van het huidige NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is om als kenniscentrum met behulp van onafhankelijk en sterk maatschappelijk georiënteerd onderzoek zichtbare verbindingen te leggen met oorlogsgeweld elders in de wereld en aan te tonen dat de langdurige gevolgen van geweld niet ophouden bij de grenzen van de natie.