‘Waar zijn de verzetshelden?’ Dat vroeg NIOD-directeur Marjan Schwegman zich in de Van der Lubbelezing van 2008 af. Geïnspireerd door deze toespraak is het NIOD de rubriek begonnen: Held van de maand. In deze rubriek presenteert elke maand een medewerker van het NIOD een held uit de Tweede Wereldoorlog of uit andere perioden van massaal geweld in de twintigste eeuw. Wie waren die helden nu eigenlijk? En wat maakt iemand tot een held? Deze rubriek wil aanzetten tot discussie hierover (redactie Jaap Cohen en Hinke Piersma).