Tribunaal en Agentschap

Na de bevrijding van Nederland in 1945 werden alle Duitse bezittingen door de staat geconfisqueerd als een begin van herstelbetalingen. Dat gold ook voor het bankgebouw. Er was kort een tribunaal voor berechting van collaborateurs in gevestigd en vanaf de jaren zestig zat het Agentschap van het Ministerie van Financiën er.

Tribunaal