Hoeveel mensen gingen er dood tijdens de Hongerwinter? Welke groepen waren het meest kwetsbaar en welke groepen toonden juist een grotere veerkracht? En hoezeer was de sterfte geografisch bepaald? Nog altijd zijn er veel onduidelijkheden over de oversterfte tijdens de laatste oorlogs- en bezettingsmaanden, en blijven de schattingen zeer uiteenlopend.

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de Hongerwinter. Zo wel het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies als het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) doen vanuit hun eigen expertise onderzoek naar dit onderwerp. In deze special aandacht voor de onderzoeksprojecten aan zowel het NIOD als het NIDI.