Functie: 
Onderzoeker
Specialisatie: 
geschiedenis van de Portugese Joden in Nederland gedurende de bezetting, de onderduik in Nederland
E-mail: 
jaap@jaapcohen.nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233827

Website: http://www.jaapcohen.nl/

Jaap Cohen (1980) was van 2009 tot 2016 verbonden aan het NIOD. Hij werkt momenteel als zelfstandig onderzoeker aan een biografie over Theo van Gogh (1957-2004). Voor meer informatie zie www.jaapcohen.nl

Jaap Cohen studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2005 was hij in het kader van een stage bij het NIOD als redactielid betrokken bij het samenstellen van een bundel met artikelen van A.E. Cohen (1913-2004). Een jaar later studeerde hij af op een onderzoek over de beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat in 2007 bij Uitgeverij Boom werd gepubliceerd.

Van 2006 tot en met 2008 werkte hij als redactielid voor de documentaireserie Verleden van Nederland (NPS/VPRO). Hij had tevens drie jaar een historische rubriek in nrc.next, waarin hij wekelijks naar aanleiding van de actualiteit een historische vergelijking maakte. In 2011 verscheen een bundel met honderd columns van zijn hand bij Uitgeverij Querido. Hij schrijft regelmatig over geschiedenis en maatschappij voor nrc.next en NRC Handelsblad.

Als promovendus deed hij onderzoek naar de geschiedenis van de Portugees-Joodse familie Jessurun d’Oliveira in Nederland, met bijzondere aandacht voor de zogenoemde ‘Aktie Portugesia’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 2015 verscheen zijn proefschrift De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis bij Querido.

Na zijn promotie schreef hij een inleiding voor de aanstaande webpublicatie van een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de manuscripten van Anne Frank, dat wordt uitgevoerd door de Anne Frank Stichting en het Huygens ING. Verder maakte hij deel uit van het NIOD-onderzoeksteam dat een verkennend onderzoek uitvoerde naar nieuwe bronnen over de val van Srebrenica. 

ProefschriftDe onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido; Amsterdam 2015). 

Vorige functie(s):

  • redacteur Verleden van Nederland (VPRO/NPS) – IDTV
  • docent BA geschiedenis - UvA
  • onderzoeker in opleiding NIOD