Bronsroof 1949

Ook in de eerste jaren na de Duitse bezetting was het brons van de klokken nog niet veilig voor dieven. Zo blijkt uit het hieronderstaande artikel uit Het Vrije Volk van 2 mei 1949.

Zij hadden een klokje horen luiden en stalen het brons

Zij hadden een klokje horen luiden over de waarde van klokkenbrons en zij wisten ook waar de klepel hing. Dat wil in dit geval zeggen, waar een grote partij klokkenbrons lag opgeslagen. Resten van carillons en oude luidklokken, in de oorlog door de Duitsers geroofd, na de bevrijding totaal vernield in Duitsland aangetroffen, door het Bureau Oorlogsbuit naar Rotterdam vervoerd en op een terrein bij een pakhuis in Rotterdam-Zuid opgeslagen. Daar verscheen 43 ton ter waarde van 65.000 gulden.

Maar de politie heeft reeds 31 ton van het kostbare materiaal teruggevonden en elf verdachten zuchten in het Huis van Bewaring, waar het klokje veel langzamer tikt dan thuis….

De overheid had aan dit klokkenbrons nog geen bestemming gegeven. Men meende zelfs, dat de opslagplaats goed geheim gehouden was. Helaas bleek dat de voorraad snel kleiner werd. Toen de recherche lucht van deze diefstallen kreeg, was de buit aan den man gebracht en her en der over het land verspreid, hetgeen het onderzoek er niet gemakkelijker op maakte.

De speurders hadden niettemin succes. De verdenking viel allereerst op de losse werkman v. P. die enige tonnen brons aan de kruidenier B.J. had verkocht. Klokkenbrons is voor een kruidenier zeker geen gangbaar artikel, maar N. deed ook zaken als opkoper en opkopers kunnen alles gebruiken. Ongeveer elf ton kwam terecht bij de opkopers H.A. de G. en J.N. van P., de arbeiders T. van B, C.K. en D.E. hadden de bergplaats ondertussen ook ontdekt en maakten zich bij een bezoek in totaal van 6 ton meester.

Zij maakten het bij de opkoper W. van W. te gelde die het op zijn beurt overdeed aan zijn collega N.A. van H. Vervolgens werd de goudmijn, want zo mag men de opslagplaats wel noemen, door de arbeider P.G. ontdekt. Hij had veel geldzorgen, bezweek voor de verleiding en sleepte met zijn kameraad K.K. een paar duizend kilo brons weg. Deze partij kwam in handen van D.C.K. en H.J. die er goede zaken mee deden. Of eigenlijk slechte zaken want met de winst zijn zij nu ook hun vrijheid kwijt.