Mussert schenkt de klok van de NSB aan de Luftwaffe

Velen duizenden NSB’ers vanuit het gehele land stroomden op 22 juni 1940 naar Lunteren om de eerste grote bijeenkomst van de beweging bij te wonen sinds de Duitse inval. Mussert zette alles op alles om de Duitse machthebber ervan te overtuigen dat de NSB een sterke en betrouwbare bondgenoot was. Bovendien moest het Nederlandse volk ervan doordrongen worden dat de NSB enorm in opmars was. Volgens Mussert was Nederland klaar voor het ‘Nieuwe Europa’. Onder luid gejuich stelde hij zijn toeschouwers drie vragen: ‘Acht gij u in oorlog met Duitsland, ja of neen?’ ‘Nee!’, schalde het eenstemmig over het Hagespraakterrein. Mussert: ‘Mooi. Tweede vraag: Acht gij u bondgenoten van Engeland, ja of neen?’ ‘Nee!’, klonk het weer. Vervolgens stelde Mussert zijn laatste vraag: ‘Zijt gij er van bewust hoe Duitsland zich inspant om ons te beschermen tegen Engelse luchtaanvallen?’ Nadat ook op deze vraag een volmondig ‘ja’ had geklonken, deelde hij zijn toehoorders mede dat hij de bronzen luidklok van de NSB ten geschenke zou geven aan Goering, ‘de schepper en behoeder van de Duitse luchtmacht, als een offer dat wij met liefde brengen voor hen die nu metterdaad ons volk en ons vaderland beschermen’.

Hoewel het publiek deze genereuze aanbieding van Mussert aan Goering met gejuich ontving, sloeg het aanbod in als een bom onder de top van de NSB. C.J. Huygen, secretaris-generaal van de NSB, schreef later dat allen ‘als aan de grond genageld stonden van schrik en teleurstelling. Is Mussert gek geworden? Wat moet dat betekenen?’ Maar ‘de onbeschrijfelijke ontgoocheling werd weggeslikt’.

Defintieve versie van brief Mussert aan 'General Veldmaarschalk' dr. H. Goering
De klok van de NSB op het Hagespraak terrein te Lunteren
Lunteren zomer 1940, de klok van de NSB wordt afgevoerd
Onder toezicht van Duitse militairen wordt de klok van de NSB met een vrachtauro weggebracht
Conceptbrief van Anton Mussert aan Hermann Goering 23 juni 1940