Het NIOD heeft in de loop der jaren een aanzienlijke hoeveelheid knipsels uit kranten en tijdschriften verzameld. De huidige knipselcollectie - gecategoriseerd op trefwoorden - biedt een uitstekende eerste ingang op een varieteit aan onderwerpen.

De collectie bestaat uit drie onderdelen:

  1. KA-deelcollectie; bestaande uit knipsels die oorspronkelijk verzameld zijn door het Hoofdkwartier van de Nationaal-Socialistische Beweging. Deze deelcollectie omvat materiaal uit de periode 1933-1945.
  2. KB-deelcollectie; bestaande uit knipsels uit de periode 1945 tot nu, die verzameld zijn door het NIOD en betrekking hebben op NIOD-onderzoek en gerelateerde onderwerpen. Deze deelcollectie omvat Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse artikelen en wordt nog steeds periodiek aangevuld.
  3. KC-deelcollectie; idem aan de KB-deelcollectie, maar dan vooral betrekking hebbend op Nederlands-Indië en Indonesië.

Elke deelcollectie is onderverdeeld in mappen over personen (deel 1) en mappen over zaken (deel 2).

Van 2012-2016 zijn alleen nog knipsels toegevoegd uit de volgende dag- en weekbladen: NRC, Trouw, De Volkskrant, Het Parool, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. Vanaf 2017 worden er geen knipsel meer aan de knipselcollectie toegevoegd.

De artikelen kunnen worden aangevraagd en ingezien op de studiezaal van het NIOD.

NB. Artikelen over de Tweede Wereldoorlog in de historische vaktijdschriften zijn opgenomen in de bibliotheekcollectie. Op de Historische Krantenwebsite van de Koninklijke Bibliotheek kunt u zoeken door een grote hoeveelheid historische kranten uit het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog en de na-oorlogse jaren.