Colofon

Lessenserie
De Armeense genocide 1915

Colofon

Eindredactie en beeldverwerving

Barbara Boender, NIOD

Projectleiding en concept

Firien Dubben
Lian van de Wiel

Auteurs

Sabien Onvlee
Anique ter Welle

Advies

Dr. Ton Zwaan

Ontwerp en vormgeving

Zeezeilen

Website

Zeezeilen i.s.m. Overboord

Foto’s en video

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien iemand meent als rechthebbende in aanmerking te komen, kan hij of zij zich tot de uitgever wenden.

Kwesties die met oorlogsgeweld te maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vragen om onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open voor alle belangstellenden.
Het werkterrein van het NIOD bestrijkt de 20ste en 21ste eeuw. Centraal staat de vraag naar de uitwerking van oorlogen, de Holocaust en andere genociden op individu en samenleving.