Inleiding

Lessenserie
De genocide in Srebrenica 1995

Inleiding

Op 11 juli 1995, werd de 'veilige' enclave in het stadje Srebrenica bezet door Bosnisch-Servische troepen onder commando van Ratko Mladic en het politiek leiderschap van Radovan Karadzic. In de enclave hadden tienduizenden Bosnische moslims hun toevlucht gezocht, om te ontsnappen aan etnische zuiveringen elders in de regio. De formele beveiliging was in handen van een Nederlands VN-bataljon, Dutchbat. Nadat de stad werd ingenomen werden moslimmannen gescheiden van de vrouwen en kinderen, afgevoerd en geëxecuteerd. In totaal werden ongeveer 8.000 moslimjongens en -mannen gedood.

Het Joegoslavië-tribunaal (ICTY) is nog altijd bezig met het berechten van degene die verantwoordelijk waren voor oorlogsmisdaden. Ook wetenschappers – juristen, historici, sociologen – en onderzoeksjournalisten doen onderzoek naar wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld.

Voor Holocaust Memorial Day ontwikkelden docenten in samenwerking met wetenschappers een lessenserie over de genocide in Srebrenica. De lessen zijn ontwikkeld voor het vak maatschappijleer maar sluiten ook goed aan bij het vak geschiedenis. Daarnaast leent de lessenserie zich goed voor een vakoverstijgend project. 

In deze lessenserie van zes lessen gaan leerlingen in groepen van vier aan de slag als onderzoeksjournalisten. Ze zoeken uit wat er is gebeurd (les 1), wie welke rol heeft gespeeld en wat de rol is geweest van de Nederlandse VN soldaten (les 2), welke achtergronden hebben geleid tot het gedrag van betrokken actoren (les 3) en op welke manier de gebeurtenissen in Srebrenica in volgende generaties doorwerken (les 4). Leerlingen leggen tijdens de lessenserie een onderzoeksdossier aan. In les 5 maken alle groepen een bijlage voor een krant over de genocide in Srebrenica. Optioneel is de laatste les waarin leerlingen door middel van een socratisch gesprek met elkaar een antwoord proberen te vinden op de vraag hoe Nederland om zou moeten gaan met deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis (les 6).