In het kader van Holocaust Memorial Day ontwikkelt het NIOD werkvormen bij bronnenmateriaal uit het archief. De werkvorm kwadrant bestaat uit een opdracht bij tien beeldbronnen over verzet. Per bron maken de leerlingen twee keuzes: hoort de bron aan de kant van de Duitse bezetter of juist aan de kant van het verzet? En gaat het om propaganda of om informatie?

Klik hier om de opdracht en het beeldmateriaal te downloaden. 

Bron: BeeldbankWO2 – NIOD