Functie: 
Onderzoeker Expertisecentrum Restitutie
Specialisatie: 
Herkomstonderzoek Roofkunst 1933-1945
E-mail: 
a.kool@niod.knaw.nl
Telefoon: 
020-5233735

Annelies Kool studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden met als afstudeerrichting Italiaanse beeldende kunst. Sinds 2002 is zij werkzaam als (kunsthistorisch) onderzoeker in het veld van roofkunst en restitutie, afwisselend bij Bureau Herkomst Gezocht (BHG) en de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Restitutiecommissie).

Bij Bureau Herkomst Gezocht werkte zij de laatste jaren voornamelijk aan het project Vermiste Werken waarbij het opsporen van ten tijde van het naziregime geroofde en nog altijd vermiste kunst en het digitaal ontsluiten van deze informatie, centraal stond. Daarnaast ontwikkelde ze een workshop over herkomstonderzoek ten behoeve van studenten van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Vanaf december 2018 is Annelies werkzaam als archiefonderzoeker bij het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD. Ze verricht feitenonderzoek in het kader van individuele restitutieverzoeken.