Functie: 
Medewerker Collecties en Diensten
E-mail: 
b.schamhart@niod.knaw.nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233800

Bram Schamhart houdt zich onder andere bezig met het beschrijven van archiefstukken en het verrijken van reeds bestaande archiefbeschrijvingen binnen de collectie. Momenteel werkt hij aan een project dat zich de implementering en digitalisering van de cartotheek van de Duitse strafrechtspleging tussen 1940 en 1945 in Nederland ten doel heeft gesteld. 

Bram studeerde geschiedenis en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn opleiding geschiedenis hield hij zich bovenal bezig met de ruimtelijke spreiding van verschillende welstandsgroepen binnen de vroegmoderne stad, in het bijzonder die van de Amsterdamse bovenlaag. Het vergaren van genealogische informatie en het construeren van een database was een belangrijk onderdeel voor het welslagen van zijn scripties, vaardigheden die zeer goed van pas komen bij zijn huidige werkzaamheden.