Functie: 
Onderzoeker Expertisecentrum Restitutie
Specialisatie: 
Onderzoek roof en restitutie cultuurgoederen
E-mail: 
e.muller@niod.knaw.nl
Telefoon: 
020-5233800

Sinds september 2018 werkt Muller als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Restitutie (ECR) van het NIOD. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kunstroof, restitutie en rechtsherstel in relatie tot de Tweede Wereldoorlog.

Muller studeerde Geschiedenis en Algemene Literatuurwetenschap in Groningen. Ze werkte voor de Commissie Ekkart aan herkomstonderzoek naar de collectie Nederlands Kunstbezit (NK) in beheer van het Rijk. Daarnaast was ze verbonden aan de Museumvereniging voor het project ‘Museale Verwervingen 1940-1948’, waarbij Nederlandse musea onderzoek verrichtten naar de herkomst van hun collecties. Van 2005 tot 2018 was zij als onderzoeker werkzaam bij de Restitutiecommissie.

Muller heeft meegewerkt aan tentoonstellingen over kunstroof en restitutie in de Hollandse Schouwburg, het Fries Museum en de Bergkerk in Deventer. Ook is zij (co-)auteur van verschillende publicaties over dit thema, waaronder een boek over het naoorlogse restitutiebeleid in Nederland: Betwist bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945.

Publicaties:

  • Ekkart, R. en E. Muller, Roof en restitutie. De uittocht en gedeeltelijke terugkeer van Nederlands kunstbezit tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Deventer 2017.
  • Marck, A. en E. Muller, ‘National Panels advising on Nazi-looted Art in Austria, France, the United Kingdom, the Netherlands and Germany. A brief Overview’, in: E. Campfens ed., Fair and Just Solutions? Alternatives to Litigation in Nazi-looted Art Disputes: Status Quo and New Developments, Utrecht 2015, pp. 41-90.
  • Muller, E. en H. Schretlen, Betwist bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945, Zwolle 2002.