Functie: 
Coördinator/Onderzoeker Expertisecentrum Restitutie
Specialisatie: 
Restitutie cultuurgoederen
E-mail: 
e.grabowsky@niod.knaw.nl
Telefoon: 
020 5233720

Ellen Grabowsky (1964) studeerde in 1991 af in de Historische Nederlandse Letterkunde (UvA) Zij was tot 1998 als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en gaf colleges op het gebied van biografisch onderzoek, archivistiek, boekwetenschap en paleografie. Zij werkte daarna (onder andere voor het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis) aan verschillende onderzoeken naar egodocumenten en aan tekstedities van historische dagboeken.

Vanaf 2006 was zij werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam waar zij onder meer verantwoordelijk was voor de acquisitie van particuliere archieven en collecties en het onderzoek naar de herkomst van de collecties van het Stadsarchief in het kader van het Onderzoek Museale Verwerving (1933-heden). Bij het Stadsarchief verrichte ze verschillende onderzoeken naar de geschiedenis van het verzet in Amsterdam. Vanaf 2014 was zij daarnaast werkzaam bij de Collectie Six als projectleider van het digitaliseren van de archieven van de familie Six.

Sinds januari 2019 is Ellen coördinator/onderzoeker bij het Expertisecentrum Restitutie.