Functie: 
Onderzoeker en programmamanager publieksactiviteiten
Specialisatie: 
Herinneringscultuur, foto-historisch onderzoek, museale presentaties
E-mail: 
e.somers[at]niod[dot]knaw[dot]nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233800

Overzicht onderzoeksresultaten

Erik Somers (1958) is sinds 1977 als historicus verbonden aan het NIOD. Als projectleider is hij betrokken geweest bij verschillende in- en externe projecten (o.a. Nationale Beeldbank WO2, Buchenwald-project, Oorlogskind, De Jodenvervolging in foto’s), werkte hij namens het NIOD samen met de verschillende oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland en verleende hij medewerking aan tentoonstellingen met betrekking tot oorlog en crisis. 

Hij publiceerde verschillende boeken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Recente boekpublicaties zijn: Het Grote 40-45 Boek (2011 samen met René Kok), Voorzitter van de Joodsche Raad. De herinneringen van David Cohen 1941 – 1943 (2010) en De Koloniale Oorlog (2009 samen met René Kok en Louis Zweers), Stad in oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto’s (2017, samen met René Kok) en De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 1940-1945 (2019, samen met René Kok).

Ook stelde hij verschillende tentoonstellingen samen. In 2013 verzorgde hij het museale concept voor de inrichting van het Fries Verzetsmuseum, dat onderdeel is van het Fries Museum en in 2013 in Leeuwarden werd geopend. Tevens verzorgde hij het museale concept van de herinrichting van de vaste presentatie van het Oorlogsmuserum Overloon In 2017 medesamensteller van de tentoonstelling Stad in Oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto’s’ en in 2019 projectleider en samensteller van de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 1940-1945 in het Holocaust Museum i.o. Deze expositie is vanaf 28 oktober 2019 te zien in Topographie des Terrors in Berlijn. Zie : https://jodenvervolginginfotos.nl/   

Erik Somers promoveerde in 2014 op het boek De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding. Hierin wordt geanalyseerd hoe de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra vorm hebben gegeven aan de herinnering van de Tweede Wereldoorlog en wordt ingegaan op het huidige en toekomstige veld van oorlogsmusea.

Proefschrift: De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding (UvA, Wbooks; 2014) 

Nevenfuncties:

  • Member board International Committee of Memorial Museums (ICMEMO)
  • Member advisory board International Network Museums for Peace (INMP)
  • Bestuurslid Stichting Castrum Peregrini
  • Bestuurslid Stichting Foto en Tijdsbeeld.
  • Lid Commissie Inhoud Verzetsmuseum Amsterdam