Functie: 
Collectiespecialist Netwerk Oorlogsbronnen
Specialisatie: 
Digitaal, wo2 verzet in Nederland, auteursrechten
E-mail: 
j.jorna@niod.knaw.nl
Telefoon: 
+31 (0)20 523 38 00

Janneke Jorna (1993) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden met een minor in Journalistiek en Nieuwe Media. Deze kennis heeft ze toegepast en uitgebreid tijdens een redactiestage bij het historische tijdschrift Historisch Nieuwsblad. Vervolgens volgde Jorna de Master Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Engelstalige Master Holocaust & Genocide Studies. Hierbij focuste ze op de Tweede Wereldoorlog in Nederland, met speciale aandacht voor verzet en een kritische blik naar de moralistische omgang met dit onderwerp. Daarnaast is Jorna ook geïnteresseerd in collaboratie, de Nederlandse SS en Jodenvervolging. 

Bij Netwerk Oorlogsbronnen zette ze deze inzichten in voor het Open Data Depot WO2 project. Daarbij lag de focus op het vinden en, wanneer mogelijk, rechtenvrij maken van kwalitatief hoogwaardig digitaal bronnenmateriaal voor het brede publiek. Sinds de afronding van het WO2 Open Data Depot is Jorna onder meer betrokken bij de WO2 Thesaurus, ondersteunt ze communicatiewerkzaamheden binnen het NOB en werkt ze aan het verbreden en internationaliseren van content in de NOB portal.