Functie: 
Onderzoeker Expertisecentrum Restitutie
E-mail: 
j.mooren@niod.knaw.nl
Telefoon: 
+31(0)20-5233800

Jona Mooren (1983) studeerde Informatierecht aan het IViR van de Universiteit van Amsterdam en Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Ze was projectleider en onderzoeker bij de Nederlandse Museumvereniging voor het project 'Museale Verwervingen vanaf 1933' waarbij Nederlandse musea de herkomst van hun collecties onderzochten. Ook was ze secretaris van de Ethische Codecommissie voor Musea. In 2014-2015 deed ze onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van kunstvoorwerpen behorende tot de Koninklijke Verzamelingen.

Vanaf 2015 werkte Jona als kunsthistorisch onderzoeker voor de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Restitutiecommissie). Sinds september 2018 is ze werkzaam als kunsthistorisch onderzoeker bij het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD. Ze verricht (kunsthistorisch) feitenonderzoek in het kader van individuele restitutieverzoeken.