Functie: 
Senior onderzoeker
Specialisatie: 
moderne geschiedenis van Zuidoost-Azië
E-mail: 
p.keppy@niod.knaw.nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233800

Peter Keppy is gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Zuidoost-Azië  en promoveerde in 2001 op het proefschrift: Hidden Business: indigenous and ethnic Chinese entrepreneurs in the Majalaya textile industry, West Java, 1928-1974 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderzoek

Vanaf juni 2017 is hij als onderzoeker betrokken bij het door NWO gesubsidieerde KITLV/Universiteit Leiden onderzoeksproject ‘Indonesia in transition. A history from revolution to nation building 1943 - 1958.’ Aanvragers zijn prof. dr. Henk Schulte Nordholt (KITLV), prof. dr. Nanci Adler (NIOD) en prof. dr. Gert Oostindie (KITLV/UL).
    De eerst te verwachten co-publicatie uit dit project is: ‘Insurgencies in revolutionary and early post-colonial Indonesia’, samen met Bart Luttikhuis (KITLV) en Abdul Wahid (UGM), te verschijnen in de Oxford Handbook on Colonial Insurgencies and Counter-Insurgencies.
Publicaties (o.a.) 
•    Tales of the Southeast Asian Jazz Age. Filipinos, Indonesians and Popular Culture, 1920-1935. 
 


Dit boek is onderdeel van het tussen 2010 en 2014 door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) mogelijk gemaakte project Articulating modernity: the making of Popular Music and the Rise of New Audiences in Twentieth Century Southeast Asia, gecoördineerd door het Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in samenwerking met het NIOD en de Universiteit Leiden. 
•    Popular Music in Southeast Asia: Banal Beats, Muted Histories. Amsterdam. Amsterdam University Press, 2017 (co-authors: Henk Schulte Nordholt and Bart Barendregt)
•    Southeast Asia in the age of jazz; Locating popular culture in the colonial Philippines and Indonesia’, Journal of Southeast Asian Studies vol. 44 (2013): 444-464.
•    The politics of redress. War damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines, 1940-1957. Leiden. KITLV Press (2010).
•    ‘Twisted Roads to Employment: Revolution, Independence and the Fate of Indonesian Freedom Fighters’, in: H. de Jonge  & T. van Meijl (eds.) On the subject of labour. Essays in Memory of Frans Hüsken. Nijmegen. In de Walvis (2010): 17-21.

Overige activiteiten

•    Met ingang van 1 januari 2018 is Peter Keppy voor vier jaar door de staatssecretaris van VWS benoemd tot lid van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De PUR is een zelfstandig bestuursorgaan en werkt nauw samen met de Sociale Verzekeringsbank en een aantal maatschappelijk organisaties zoals bijvoorbeeld de stichting Joods Maatschappelijk Werk, de stichting 40-45 en de stichting Pelita. De PUR is verantwoordelijk voor de toelating tot de regelingen die financiële ondersteuning bieden aan (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het voormalige Nederlands-Indië. De Raad stelt het beleid voor deze wettelijke regelingen vast en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regelingen.
•    Sinds 2013 is Keppy co-redacteur van de serie NIOD Studies on War, Holocaust, and Genocide bij Amsterdam University Press.