Functie: 
Onderzoeksassistent
E-mail: 
s.welvaart@niod.knaw.nl
Telefoon: 
020-5233800

Stephanie is als assistent verbonden aan het project Getuigen & Tijdgenoten, onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950'.

Zij heeft een bachelor behaald in de Culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie. Haar afstudeeronderzoek voor de master Sociology, Social Policy and Social Problems betrof het gebruik van etnische categorisering binnen sociaal beleid. Ze heeft een achtergrond in de ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten ten aanzien van uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder mensenrechten/kinderrechten, arbeidsmarktparticipatie en -discriminatie, gelijke kansen in het onderwijs, burgerschap en seksuele diversiteit en -weerbaarheid. De gemene deler binnen deze projecten is het bespreekbaar maken van maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s die in de taboesfeer liggen. Zij ondersteunt momenteel als projectleider en adviseur verschillende maatschappelijke initiatieven op het snijvlak van zelfbeschikking en –ontwikkeling en maatschappelijke spanningen.