Het NIOD verzorgt voor docenten in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs kosteloos nascholingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten door het hele land gaan deskundigen, aan de hand van concrete voorbeelden die aansluiten bij de lesstof, in op de thematiek van oorlog, de Holocaust en andere genociden. 

Om de Holocaust, andere genociden en oorlogsgeweld in het onderwijs te kunnen behandelen is een behoorlijke dosis feitenkennis nodig. Kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is veelal wijdverbreid. Maar bruikbare informatie over andere episodes van massaal geweld en genocide, toegesneden op het voortgezet onderwijs, ligt vaak minder onder handbereik.

Berichten in de media over etnisch geweld of ontkenning van genocide roepen vragen op bij leerlingen en docenten. Docenten die lesgeven over oorlog en oorlogsgeweld zullen gevallen van volkerenmoord willen kunnen duiden.

Bijscholing

Het NIOD biedt docenten handreikingen om deze moeilijke vraagstukken onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Vier keer per jaar organiseert het NIOD op verschillende locaties in het land bijscholingen die aansluiten bij actuele thema’s en vragen uit het onderwijsveld.  

Data en aanmelden

De data, locaties en thema’s van de bijscholingen worden via deze pagina aangekondigd en u kunt zich hier dan ook aanmelden voor een bijscholing.

Vragen?

Hebt u vragen of ideeën over interessante thema’s voor een bijscholing? Neem dan contact op met het NIOD. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van ons.