Josje Damsma (1984) promoveerde op 3 juli 2013 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Nazis in the Netherlands. A social history of National Socialist collaborators, 1940-1945. Uit haar onderzoek blijkt dat veel NSB’ers getolereerd werden door buurtbewoners. Zo lang de nationaalsocialisten zich niet te erg misdroegen, leidde het lidmaatschap van de NSB niet automatisch tot afkeuring. In deze special worden een paar onderwerpen uit haar dissertatie uitgelicht.